Phước Long xây dựng nông thôn mới – Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình từ đây đến năm 2020Xây dựng nông thôn mới tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu là cơ sở động lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phước Long đã ban hành nghị quyết số 05 về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ đây đến năm 2020 lấy kinh tế hộ gia đình làm mục tiêu động lực tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bền vững
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.
Hãy đăng ký kênh Truyền Hình Bạc Liêu để tiếp cận những tin nóng nhất, mới nhất tại:

Nguồn: https://docuquangphat.com/

Xem thêm bài viết khác: https://docuquangphat.com/tai-chinh/

One thought on “Phước Long xây dựng nông thôn mới – Đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình từ đây đến năm 2020

  1. https://youtu.be/Vpi9fyxfyrU
    video link phía trên ở phút thứ 3 sao không thấy đài truyền hình đưa tin này vây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *