Nhạc niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" hay nhấtNghe nhạc Phật là phương pháp giúp tịnh tâm, giảm phiền muộn và vui sống

Người thợ dùng gổ hay xi măng làm tượng Phật.
Họa sĩ dùng giấy, màu tạo ra hình Phật.
Chúng ta dùng ngôn ngữ để lưu xuất ra danh hiệu Phật.
Tất cả đồng có công đức vô lượng.

Về ý nghĩa danh hiệu Phật rất thâm sâu.
Mình trích từ Kinh Niệm Phật Ba La Mật bạn ráng đọc nhe.

Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì?
– Nam là Thủy Giác, A Di Đà là Tương Tục Giác, Phật là Bản Giác.
– Nam Mô là Năng Niệm, A Di Đà là tương Tục Niệm, Phật là Sở Niệm.
– Nam Mô là Giới Luật, A Di Đà là Thiền Định, Phật là Trí Tuệ.
– Nam Mô là Thế Gian Giới, A Di Đà là Pháp Giới, Phật là Vô Sai Biệt Giới, Vô Sở Hữu Cảnh Giới, Vô Trụ Xứ Cảnh Giới.
– Nam Mô là Thường, A Di Đà là Tịch, Phật là Quang.
– Nam Mô là Diệu Quán Sát Trí, A Di Đà là Bình Đẳng Tánh Trí, Phật là Đại Viên Cảnh Trí.
– Nam Mô là Phi Hữu, A Di Đà là Phi Vô, Phật là Không Tánh, Phi Hữu Phi Vô Định Tánh.
– Nam Mô là Như Thực Hữu, A Di Đà là Như Thực Không, Phật là Như Thực Bất Không.
– Nam Mô là Sai Biệt Trí, A Di Đà là Vô Sai Biệt Trí, Phật là Pháp Hải Tuệ Công Đức Vô Tận Tạng Viên Mãn Trí.
– Nam Mô là Phương Tiện Lực, A Di Đà là Cứu Cánh Lực, Phật là Dung Thông Phương Tiện Siêu Việt Cứu Cánh Lực.
– Nam Mô là Ly Trần, A Di Đà là Ly Căn, Phật là Ly Thức.
– Nam Mô là Chuyển Y Tạng, A Di Đà là Vô Tận Thiện Căn Tạng, Phật là Quyết Định Chính Giác Tạng
– Nam Mô là Ly Cẩn Tạng, A Di Đà là Niết Bàn Tạng, Phật là Như Huyễn Giải Thoát Tạng.
– Nam Mô là Trang Nghiêm Phật Quốc Độ, A Di Đà là Thành Tựu Vô Biên Phật Quốc Độ, Phật là Như Huyễn Thập Phương Hoa Tạng Thế Giới Hải.
– Nam Mô là Gia Trì Lực, A Di Đà là Tiếp Dẫn Lực, Phật là Tự Tánh Tương Ưng Nhiếp Thọ Lực.
– Nam Mô là Khai Thị Vô Lượng Trí, A Di Đà là Thâm Nhập Chánh Giác Trí, Phật là Quang Minh Phổ Chiếu Trí.
– Nam Mô là Thế Gian Giải, A Di Đà là Giác Ngộ Giải, Phật là Nhất Thiết Trí Chiếu Thập Phương Viên Mãn Giải.

Này Phật tử, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có vô lượng vô biên bất khả thuyết ý nghĩa thâm mật vi diệu như thế, dẫu ba đời mười phương chư Phật diễn nói cũng không cùng tận.

Chúc quý vị nghe nhạc phật có những khoảng thời gian an lành, sống lâu, sắc đẹp, an vui sức mạnh

Nguồn: https://docuquangphat.com/

Xem thêm bài viết khác: https://docuquangphat.com/am-nhac/

40 thoughts on “Nhạc niệm 6 chữ "Nam Mô A Di Đà Phật" hay nhất

 1. Có những lúc mình bế tắc mệt mỏi ko ngủ được là phải nghe kinh này như đưa mình vào giấc ngủ riết rồi mình nghiện luôn

 2. 我是台灣興人聽到了您唱讚南無阿彌陀佛真棒唱讚歎南無阿彌陀佛聲音好聽我不會越南話但是我只知道一音說一法南無阿彌陀佛

 3. like your mentor 趙國興敬上南無阿彌陀佛!😄南無阿彌陀佛!😄南無阿彌陀佛!😄😄🥰🥰🥰

 4. Nam mô a di đà phật con xin cầu nguyện cho bệnh dịch chóng qua nhanh cho tất cả chúng con được bình an

 5. Nam mô a di đà phật con xin phật gia trì cho con và tất cả những chúng sanh được về cực lạc

 6. A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT CON NGUYEN CHO ONG NGOAI BA NGOAI QUAY DAU NIEM PHAT KHI LUC CON TINH TAO CON MONG A DI DA PHAT PHONG QUAN CHO ONG BA CON KHOI VO MINH DE NIEM PHAT CON NGUYEN CHUA BIET NIEM PHAT HAY CUNG NHAU NIEM PHAT CHO THE GIOI DUOC HOA BINH VA CUNG VE TAY PHUONG CUC LAC KO CON DAU KHO BENH TAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT DUNG BO CON NGHE A DI DA PHAT CON THEM VE TAY PHUONG CUU LAC LAM A DI DA PHAT A DI DA PHAT CON CAM ON HET TAT CA A DI DA PHAT A DI DA PHAT A DI DA PHAT

 7. Thật sự Kinh này rất hay nghe rất ấm nhưng nghe Kinh thì phải có tâm có mới nhưng ko nên quản cáo vì bất cứ chuyện gì quản cáo cũng dược nhưng ngoài kình vì kinh là phật lợi dụng quản cáo ko hây dâu dừng lợi dụng Kinh phật ko tốt dâu


 8. 聲嘆氣阿彌陀佛!😄新年快樂阿彌陀佛!我是台灣人阿莫彌陀佛!南無阿彌陀佛!😄別再唉聲嘆氣把握時間南無阿彌陀佛!😄😗🥰🥰😄六時吉祥如意新年快樂南無阿彌陀佛!

 9. Nam mô A Di Đà Phật
  Người là đấng cha lành của tất cả chúng con, là nơi để cho khắp tất cả chúng con và toàn thể nhân loại quay về nương tựa vào câu phật hiệu nam mô a di đà phật mà vãng sanh
  Người là con thuyền tịnh độ đưa khắp tất cả chúng con và toàn thể nhân loại cùng với muôn loài thoát khỏi bể khổ sông mê mà vãng sanh về cõi cực lạc tây phương, thoát đường sanh tử ko còn khổ đau nơi cõi hồng trần
  Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *