[Học MCSA 2016] Bài 7.1 – Tạo và quản lý tài khoản trên Domain Controller[Học MCSA 2016] – Bài 7.1 Tạo và quản lý tài khoản trên Domain Controller

– MCT Đặng Đình Công
– Lĩnh vực giảng dạy: MCSA, MCSE, Linux – LPI, VCP, CCNA, Bảo mật

– Video nằm trong Chuỗi các video chia sẻ tài liệu về Quản trị Hệ thống MCSA 2016 và Bảo mật

Danh sách Video học MCSA 2016 Online:
1. Triển khai môi trường học MCSA 2016, 2019

2. Triển khai NIC Teaming
3. Triển khai Domain Controller trên Windows Server 2016

4. Triển khai Additional Domain Controller trên Windows Server 2016

5. Triển khai Child Domain Controller trên Windows Server 2016

6. Triển khai Read Only Domain Controller trên Windows Server 2016

7.1 Tạo và quản lý tài khoản trên Domain Controller

7.2 Ủy quyền quản trị OU

8. Share Permission và NTFS Permission

Nguồn: https://docuquangphat.com/

Xem thêm bài viết khác: https://docuquangphat.com/tong-hop/

One thought on “[Học MCSA 2016] Bài 7.1 – Tạo và quản lý tài khoản trên Domain Controller

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *