HÓA PHÂN TÍCH | Chương 3. Phân tích thể tích (Dạng 2. Định luật đương lượng)HÓA PHÂN TÍCH | Chương 3. Phân tích thể tích (Dạng 2. Định luật đương lượng)
Hãy xem Video Dạng 1 trước mới có thể hiểu Dạng 2.
Xem video đầu đến cuối, nếu ngắt quãng gây khó hiểu bài hơn0
Tôi là Nguyễn Vina ( )

Video gồm: 1. Giải thích Công thức 2. Bài tập áp dụng
Sinh viên sử dụng Đề cương mới có thể hiểu được bài tập trong Video
#1 Bài tập & Đáp án Hóa Phân tích:
#2 Công thức Hóa Phân tích có pH:
#3 Lý thuyết Hóa Phân tích: liên hệ” Nguyễn Vina”

Nguồn: https://docuquangphat.com/

Xem thêm bài viết khác: https://docuquangphat.com/phap-luat/

15 thoughts on “HÓA PHÂN TÍCH | Chương 3. Phân tích thể tích (Dạng 2. Định luật đương lượng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *