Nằm mơ thấy đánh nhau điềm báo gì?

Nằm mơ thấy đánh nhau hay xuất hiện ở giấc mộng của mỗi người và nó…